sábado, 9 de marzo de 2013

QUEN SOMOS

COLEXIO "IRMÁNS VILAR" OURENSE
 http://www.edu.xunta.es/centros/ceipirmansvillar/


CEIP de Pract. da E.U. Form. Prof. EXB
 http://www.edu.xunta.es/centros/ceippracticasourense/


CEIP de Pract. da E.U. Form. Prof. EXB

Rúa Vicente Risco, 9 - 32001 OURENSE

Tlfno: 988218441 - FAX: 988373728

ceip.practicas.ourense@edu.xunta.es

COLEXIO POETA LORENZO VARELA CEIP MONTERROSO
 http://poetalorenzovarela.blogspot.com.es/


CEIP FRIAN TEIS - VIGO
 http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfrian/
Rúa Gonderán nº 42 VIGO 36216

Tlfno: 986253428

ceip.frian.teis@edu.xunta.es